ไทยเล็ง ‘ผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล’ หนุนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก

0
218

สมเกียรติ ประจักษ์วงศ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำของไทย เปิดเผยว่าปัจจุบันไทยกำลังวางแผนผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล เพื่อรับประกันว่าโรงงานภายใต้โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จะมีน้ำจืดใช้เพียงพอ

สมเกียรติกล่าวว่าไทยเตรียมสรรหาผู้ประกอบการภาครัฐหรือเอกชนมาดำเนินโครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล เพื่อจัดสรรทรัพยากรน้ำจืดให้เพียงพอต่อการใช้งานของโรงงานภายใต้โครงการฯ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชายฝั่งทะเลอย่างชลบุรีและระยอง อีกทั้งคาดการณ์ว่าระบบดังกล่าวจะถูกสร้างในปี 2021

ทั้งนี้ การก่อสร้างระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลเป็นผลมาจากการที่สำนักงานฯ เล็งเห็นว่าแหล่งน้ำจืดตามธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงน้ำจากแหล่งเก็บน้ำทั่วภูมิภาคตะวันออกของไทย อาจไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานในภาคการผลิตประจำโครงการฯ ในอนาคต

ที่มา : xinhuathai.com