ไทย-กว่างซี ร่วมลงนามตั้งฐาน ‘ดาวเทียมนำทางเป่ยโต่ว’ มุ่งบริการอาเซียน

0
166

ฐานระบบดาวเทียมนำทางเป่ยโต่ว (BDS) ที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมนำทางเป่ยโต่วของจีน เพื่อรองรับในกิจการของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ได้ดียิ่งขึ้น ถูกสร้างขึ้นในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน

ฐานระบบดาวเทียมนำทางเป่ยโต่วของจีน-อาเซียน ตั้งอยู่ในหนานหนิงเมืองเอกของภูมิภาค ซึ่งเป็นสถานที่จัดเวทีสัมมนาว่าด้วยสถานการณ์การใช้งานระบบดาวเทียมนำทางเป่ยโต่วของจีน-อาเซียนและการพัฒนาอุตสาหกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (26 พ.ย.)

ในเวทีสัมมนาซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้งานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 17 มีการลงนามข้อตกลง 3 ฉบับสรุปความร่วมมือในการประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียมนำทางเป่ยโต่ว โดยบริษัทจากจีน ไทย กัมพูชา และฟิลิปปินส์

หร่านเฉิงฉี ผู้อำนวยการสำนักงานระบบนำทางด้วยดาวเทียมของจีน กล่าวว่าประสิทธิภาพการให้บริการของระบบดาวเทียมนำทางเป่ยโต่วในพื้นที่อาเซียนนั้นนับว่าดีที่สุดในโลก

หร่านกล่าวว่าประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย จะได้รับบริการที่แม่นยำ เชื่อถือได้ และมีความหลากหลายมากขึ้น หลังจากระบบดาวเทียมนำทางเป่ยโต่ว-3 เริ่มทดลองใช้งานเมื่อวันที่ 31 ก.ค.

ทั้งนี้ ระบบดาวเทียมนำทางเป่ยโต่ว-3 เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านอวกาศแห่งแรกที่จีนให้บริการแก่สาธารณชนทั่วโลก