ไทยเตรียมทดลอง ‘วัคซีนโควิด-19’ ในมนุษย์

0
117

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (NVI) ของไทย ประกาศว่าวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) จำนวน 2 ตัว จากทั้งหมด 7 ตัว ได้ถูกทดสอบในสัตว์แล้วและเตรียมดำเนินการเพื่อทดลองในมนุษย์ต่อไป

นายแพทย์ นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวว่าวัคซีน 2 ตัว ที่จะเริ่มทดลองระยะที่ 2 ในมนุษย์ เป็นวัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) ที่พัฒนาโดยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการวิจัยและพัฒนาวัคซีนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chula VRC) และวัคซีนชนิดดีเอ็นเอ (DNA) ที่พัฒนาโดยไบโอเนท-เอเชีย (BioNet-Asia)

ศูนย์ฯ คาดว่าต้นแบบวัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอจะเริ่มทดลองในมนุษย์ราววันที่ 19 เม.ย. ปีหน้า โดยจะทำการทดลองในอาสาสมัครชุดแรก จำนวน 72 คน และหากประสบผลสำเร็จ วัคซีนดังกล่าวจะเข้าสู่การทดลองในมนุษย์ระยะที่ 2 ในอาสาสมัคร 600 คน

ทั้งนี้ นครเผยว่าวัคซีนอีก 5 ตัวที่เหลือกำลังอยู่ระหว่างการทดลองในสัตว์

ข้อมูล : xinhuathai.com