ทดสอบฟรี ! คณะแพทย์ศาสตร์ ม.มหิดล ชวนทำแบบทดสอบภาวะซึมเศร้า รู้ผลทันที

0
868

ทดสอบฟรี ! คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ชวนทำ “แบบทดสอบภาวะซึมเศร้า PHQ-9” พร้อมรู้ผลทันที เพียงทำแบบสอบถาม ทั้งหมด 9 ข้อ เพื่อทดสอบภาวะจิตใจ ตามความเป็นจริงที่พบเจอในชีวิตประจำวัน และส่งคำตอบเพื่อรับทราบ “ผลการทดสอบทันที” พร้อมคำแนะนำเบื้องต้น

วิธีเข้าทำแบบทดสอบ

1.สแกน QR Code ที่รูปภาพ

2.คลิก Link : http:// https://med.mahidol.ac.th/depression_risk

หมายเหตุ

แบบประเมินนี้พัฒนาจาก แบบสอบถามสุขภาพผู้ป่วย (Patient Health Questionnaire: PHQ-9) ศ. นพ.มาโนช หล่อตระกูล และคณะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การประเมินนี้เป็นการประเมินระดับภาวะซึมเศร้าในขั้นต้น ส่วนการวินิจฉัยนั้นจำเป็นต้องพบแพทย์เพื่อซักประวัติ ตรวจร่างกาย รวมถึงส่งตรวจเพิ่มเติมที่จำเป็น เพื่อยืนยันการวินิจฉัยที่แน่นอน รวมถึงเพื่อแยกโรคหรือภาวะอื่น ๆ เนื่องจากภาวะซึมเศร้าเป็นจากสาเหตุต่างๆ ได้มากมาย เช่น โรคทางจิตเวชอื่นที่มีอาการซึมเศร้าร่วมด้วย โรคทางร่างกายเช่นโรคไทรอยด์ โรคแพ้ภูมิตัวเอง หรือเป็นจากยาหรือสารต่างๆ

ผลการประเมินและคำแนะนำที่ได้รับจากโปรแกรมนี้จึงไม่สามารถใช้แทนการตัดสินใจของแพทย์ได้ การตรวจรักษาเพิ่มเติมหรือการให้ยารักษาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์และการปรึกษากันระหว่างแพทย์และตัวท่าน

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล