วิธีดูว่าแมวของคุณมีอาการป่วยหรือไม่

0
1313

สมัยนี้หลายคนคงเป็นทาสแมวกันเยอะ เพราะด้วยความน่ารักและถือเป็นสัตว์ทีคนนิยมเลียงไว้เป็นเพื่อนแก้เหงาตามบ้าน แต่กระนันการจะใช้ชีวิตอยู่กับสัตว์เลี้ยงก็ควรต้องสังเกตพฤติกรรมของเขาด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพวันนี้จะแนะนําวิธีว่าแมวของคุณป่วยหรือไม่!?


1.ลมหายใจเหม็น

ถ้าแมวของคุณมีกลิ่นลมหายใจหรือกลิ่นปากที่เหม็นนั้นแสดงว่าน้องแมวอาจจะเป็นมีอาการฟันผุแก้ปัญหาไ ด้โดยการแปรงฟันให้น้องแมวและหากมีกลินแอมโมเนีย โดยตัวกลินจะมีลักษณะเหม็นฉุน ซึ่งเสียงต่อการเป็นโรคไต แนะนําพาไปพบแพทย์

2.การขับถ่ายนอกกระบะทราย

โดยปกติแล้วหากเราสอนแมวตังแต่ยังเล็กให้ขับถ่ายในกระบะทรายเขาก็จะขับถ่ายได้ถูกที่ถูกทางแต่หากการขับถ่ายนอกกระบะทรายอย่าคิดว่าเป็นเรืองปกติเพราะมันเป็นสาเหตุของโรคบางอย่างที่ทําให้พฤติกรรมข องแมวคุณเปลี่ยน ซึ่งอาจจะเป็นที่มาของโรคเช่นการติดเชื้อกระเพาะปัสสวะควรไปตรวจทีโรงพยาบาลสัตว์

3.การทานอาหารเปลี่ยนไป

แค่การกินอาหารเปลี่ยนไปก็ถือเป็นพฤติกรรมที่มาของการเสียงเป็นโรค สังเกตจากการกินเยอะกินน้อย หากกินเยอะมากเป็นพิเศษหรือการตะกละอาจมาจากอาการไทรอยด์เป็นพิษและเบาหวาน หากกนิน้อยกว่าปกติโรคไตหรือโรคมะเร็งแนะนําให้พาแมวไปตรวจโดยจะต้องให้แมวงดน้ำและอาหาร ในวันก่อนพาไปพบแพทย์

4.นํ้าหนักลด

ให้สังเกตการลดลงของน้ำหนัก พอเอามือลูบเห็นซี่โครงได้ง่ายขึ้นซึ่งถือเป็นระยะเริ่มต้นของโรคเบาหวานหรือไทรอยด์ หากนํ้าหนักลดมากๆ ยิ่งควรจะต้องพาไปรักษา

5.สังเกตความร่าเริงสดใสของน้องแมว

หากแมวของคุณ ดูหงอยๆ เศร้าซึม ดูอ่อนแรง ไม่วิ่งเล่นซุกซน เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามอาจแปลว่าน้องแมวอาจจะป่วยมีไข้นั้นเอง


แหล่งที่มา : https://www.honestdocs.co/signs-that-the-cat-is-sick