3 จุดอ่อนทำสตาร์ทอัพไทยไปไม่ถึงฝัน

0
700

ในปัจจุบัน สตาร์ทอัพ เป็นคำที่คุ้นหูสำหรับคนไทย และเชื่อว่าคนรุ่นใหม่จำนวนมากต่างใฝ่ฝันที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพ เพราะเป็นธุรกิจที่สร้างจากแนวคิดใหม่ๆประสานกับเทคโนโลยี เกิดเป็นธุรกิจที่มีรายได้เติบโตอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม มีผู้ที่ไปถึงความฝันนี้น้อยมาก อัตราเฉลี่ยทั่วโลกสตาร์ทอัพเกิดใหม่ 100 ราย จะประสบความสำเร็จเพียง 2 ราย และไปสู่การเป็น “ยูนิคอน” หรือสตาร์ทอัพที่มีรายได้เกิน 1 พันล้านดอลลาร์ ก็มีสัดส่วนที่น้อยมากในประเทศไทยยังไม่มีสตาร์ทอัพระดับยูนิคอน และในอนาคตอันใกล้ ก็ยังไม่มีวี่เวว

สำหรับจุดอ่อนของสตาร์ทอัพไทยมีอยู่ 3 ประการหลักๆ ได้แก่ 1. มีมุมมองที่มุ่งเฉพาะตลาดภายในประเทศ และสตาร์ทอัพส่วนใหญ่เป็นเพียงการก๊อปปี้แนวคิดสตาร์ทอัพของต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในไทย ทำให้สตาร์ทอัพเหล่านี้ไม่สามารถขยายไปในตลาดโลกได้ เพราะมีแนวคิด และเทคโนโลยีช้ากว่าสตาร์ทอัพระดับโลก นอกจากนี้การที่สตาร์ทอัพไทยมีมุงมองเพียงขยายตลาดภายในประเทศ ทำให้พัฒนาไปสู่ระดับยูนิคอนได้ยาก เพราะตลาดไทยมีขนาดเล็กเพียง 60 กว่าล้านคน ไม่สามารถทำรายได้ให้ถึง 1 พันล้านดอลลาร์ได้ยาก ซึ่งต้องแก้ไขปัญหาโดยการออกไปสร้างความร่วมมือกับสตาร์ทอัพต่างประเทศ จะทำให้ขยายมุมมอง พัฒนาเทคโนโลยี ขยายเครือข่ายไปสู่ตลาดระดับโลกได้มากขึ้น

2. สตาร์ทอัพไทยขาดทักษะด้านการตลาด ทำให้นักวิจัยไทยที่มีความคิดดี มีเทคโนโลยีของตัวเอง แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะขาดความเชี่ยวชาญด้านการตลาด ดังนั้นตั้งแต่เริ่มธุรกิจสตาร์ทอัพเหล่านี้ควรจะดึงผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดระดับโลก มาช่วยวางแผนในการดำเนินธุรกิจ และ3. ขาดเน็ตเวิร์คกับต่างชาติ เพราะไม่มีการสร้างคอมมูนิตี้ให้กับกลุ่มสตาร์ทอัพ ไม่มีพื้นที่โคเวิร์คกิ้งสเปช เพื่อให้สตาร์ทอัพไทยและต่างชาติมาแชร์ไอเดียร่วมกันคิดพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ และความร่วมมือขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลก็ได้เล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้ประสานไปยังบริษัทขนาดใหญ่ของไทยจัดตั้ง บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด มีเงินลงทุนเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท โดยบริษัทนี้จะเป็นตัวแทนของรัฐบาลไทยในการร่วมมือกับบริษัทสตาร์ทอัพ หรือองค์กรพัฒนาสตาร์ทอัพต่างประเทศ ซึ่งได้นำร่องร่วมมือกับไซเบอร์พอร์ต ฮ่องกง พัฒนาสตาร์ทอัพของไทย และยังได้เตรียมขยายความร่วมมือกับหน่วยงานพัฒนาสตาร์ทอัพของอิสราเอล ที่ถือได้ว่าเป็นประเทศแห่งสตาร์ทอัพ มีธุรกิจสตาร์ทอัพที่โดดเด่นในทุกๆด้าน ตั้งแต่สตาร์ทอัพการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง สตาร์ทอัพด้านเกษตรไปจนถึงด้านการป้องกันประเทศ โดยความร่วมมือกับอิสราเอล จะนำเอาจุดเด่นด้านเทคโนโลยีของอิสราเอลมาควบรวมกับแนวคิดของสตาร์ทอัพไทย เพื่อยกระดับไปสู่ต่างประเทศ