ญี่ปุ่นยังสนใจลงทุนในไทย แม้การเมืองยังไม่ชัดเจน

0
285

นายฮิโรกิ มิตสึมาตะ ประธานกรรมการ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทรกรุงเทพฯ) กล่าวว่า นักลงทุนญี่ปุ่นยังให้ความสนใจลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง แม้ประเทศไทยจะอยู่ในช่วงการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ และยังไม่มีความชัดเจนก็ไม่ได้กระทบความต้องการเข้ามาลงทุน เห็นได้จากผลการสำรวจของหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ล่าสุดพบว่าปีนี้นักลงทุนญี่ปุ่นมีความตั้งใจที่จะลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นอยู่แล้ว  โดยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทยไม่มีอิทธิพลกระทบต่อการอยากเข้ามาลงทุนในไทย  

และจากการสำรวจของเจโทรกรุงเทพฯ พบว่า มีบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่เปิดธุรกิจในเมืองไทยมากกว่า 5,400 บริษัท นับได้ว่าเป็นจุดศูนย์รวมของบริษัทญี่ปุ่นที่ประกอบการอุตสาหกรรมต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่อุตสาหกรรมรถยนต์ไปจนถึงภาคการผลิตอื่นๆ โดยหลายปีมานี้ก็มีธุรกิจและบริการแขนงอื่นๆ หนึ่งในนั้นก็คือธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยซึ่งในปี 2550 มีเพียง 745 ร้าน แต่ในปี 2561 ได้เพิ่มจำนวนขึ้นเป็น 3,004 ร้าน โดยเพิ่มขึ้น 4 เท่าในเวลาเพียง 11 ปี โดยเจโทรกรุงเทพฯ มีบทบาทในหลายด้าน ทั้งส่งเสริมการนำเข้าผลิตผลทางการเกษตรจากญี่ปุ่น ร่วมถึงการช่วยเหลือให้คำแนะนำการเข้ามาลงทุนทำธุรกิจในเมืองไทย แต่การลงทุนด้านการผลิตก็ไม่ได้ลดลงยังลงทุนเพิ่มขึ้นเช่นกัน  อีกทั้งยังสนใจลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นพิเศษ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหลักที่รัฐบาลไทยส่งเสริม เช่น รถยนต์ไฮบริด