เทคโนโลยียุคใหม่ ที่ตอบสนองปัจจัยสี่ของชีวิต

0
1365

อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การดำเนินชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยปัจจัย 4 อย่าง ที่เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค แต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันที่มีพัฒนาการและความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ทำให้ตัวช่วยอย่างเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในปัจจัยพื้นฐานทั้ง 4 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของมนุษย์

                ต้องยอมรับว่าการใช้ชีวิตของมนุษย์ในยุคนี้ เป็นการใช้ชีวิตแบบดิจิทัล ด้วยระบบการทำงานแบบ digital คือระบบการทำงานที่ต้องอาศัยนวัตกรรมความก้าวล้ำสมัยต่าง ๆ เข้ามาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน และต้องอยู่บนพื้นฐานของความสะดวกและความรวดเร็ว และความสะดวกกับความรวดเร็วนี้แหละ ที่เป็นสิ่งที่มนุษย์ในยุคนี้ต้องการ โดยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต ได้แก่

                1. Application

                หากเป็นในสมัยอดีตการทานอาหารสามารถทำได้ 2 กรณี คือ ซื้อวัตถุดิบมาทำทานเองที่บ้านหรือออกไปทานนอกบ้าน แต่ปัจจุบันในโลกยุคดิจิทัลผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องเดินทางออกไปหาร้านอาหาร สามารถสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนมาทานเองที่บ้านได้ เช่น Foodpanda, Line Man หรือ Grab เป็นต้น

                2. Social Online

                สำหรับสาว ๆ แล้วเรื่องของเสื้อผ้า เครื่องสำอาง หรือเครื่องประดับ คงเป็นเรื่องที่ขาดออกจากชีวิตประจำวันไม่ได้ แต่เรื่องของเวลาที่มีไม่มากพอก็เป็นอุปสรรคในการออกไปช้อปปิ้ง สำหรับโลกในยุคปัจจุบันเรื่องเวลาไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป แค่เพียงรู้จักวิธีการใช้สื่อ Social Online ก็จะสามารถมีเสื้อผ้า เครื่องประดับ หรืออุปกรณ์เสริมสร้างความสวยงามต่าง ๆ มาส่งให้ถึงหน้าประตูบ้าน โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาออกไปเลือกเดินหาซื้ออีกต่อไป

                3. Innovation

                ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าโลกแห่งเทคโนโลยีนี้ จะสามารถสรรค์สร้างนวัตกรรมล้ำสมัยออกมาตอบสนองต่อการใช้ชีวิตในทุกด้านอย่างแท้จริง ไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องปัจจัย 4 อย่างที่อยู่อาศัย ที่มนุษย์สามารถคิดค้นจนกลายเป็นนวัตกรรมในการช่วยรักษาความปลอดภัยอย่าง Smart Home ที่เป็นการเชื่อมต่อการควบคุมแบบ digital เข้ากับเครื่องมือสื่อสารที่สามารถตรวจสอบ สั่งการ หรือเฝ้ามองบ้านของตัวเองได้ตลอดเวลา

                4. Smart Watch

                อุปกรณ์ดิจิทัลอีกหนึ่งชนิดที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะในกลุ่มของคนรักสุขภาพที่สามารถช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพ เช่น การนับแคลอรี บอกพลังงานในการเดินหรือวิ่ง ถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงให้กับผู้ใช้งาน โดยเมื่อร่างกายมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งหมอ พึ่งยารักษาโรค ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการดำรงชีวิต อย่างที่คำโบราณว่าไว้ การไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐ

                จะเห็นได้ว่าเรื่องของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันนี้ เป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกคน เพราะสามารถตอบโจทย์ปัจจัยหลักในการดำเนินชีวิตได้อย่างครบทุกข้อ เช่นนั้นแล้ว หากมนุษย์ทุกคนต้องอาศัยอยู่บนโลกของความก้าวหน้าแห่งนี้ ก็จำเป็นต้องรู้จักใช้ความก้าวหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปให้เป็นประโยชน์ เพื่อความสะดวกและความสบายที่สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเอง